Contactar 934514050

Endavant, contacti sense compromís.


Advocat Autònoms Barcelona

Molts treballadors es troben atrapats en la situació de ser “falsos autònoms”, gairebé sense drets i realitzant treballs que haurien d’estar emparats per un contracte laboral.

Si és el seu cas pot denunciar

Les empreses per estalviar-se el cost de la Seguretat Social obliguen els treballadors a donar-se d’alta com a falsos autònoms i col•loquen als seus empleats en una situació més feble, ja que el fals autònom té molts menys drets i és, per tant, més vulnerable.

Què puc fer per reclamar els meus drets?

Denúncia davant la Inspecció de Treball: d’aquesta manera l’Inspector emetrà un informe sobre si considera que la relació és laboral o no ho és. Cal que la denúncia es posi mentre que es presten serveis a l’empresa.

Denúncia davant els Jutjats del Social demanant el reconeixement de la laboralitat de la relació: en aquests casos serà el jutge qui decidirà en virtut de les proves que aporti el treballador.

Denúncia davant els Jutjats del Social, un cop l’empresa ha rescindit el contracte reclamant com si fos un acomiadament i reconeixent la laboralitat de la relació. L’empresa ha de cotitzar a la Seguretat Social per ell i pel temps passat amb una retroactivitat de fins a 4 anys. Si cobrava menys que el que estableix el conveni col•lectiu podrà reclamar les diferències salarials. El treballador podrà reclamar en la demanda la devolució de les quotes d’autònom i en certs casos sol•licitar fins i tot la devolució de l’I.V.A. suportat.

Contacti’ns o visiteu-nos

L’única manera en què pot començar a beneficiar-se dels nostres serveis especialitzats en dret immobiliari és contactar amb nosaltres o visitar la nostra oficina a Barcelona, per a això no té més que seguir aquesta ruta o utilitzar els botons de contacte.

Contactar 934514050

Endavant, contacti sense compromís.