Contactar 934514050

Endavant, contacti sense compromís.


Abogado Indemnización Laboral Barcelona

Assessorament per reclamar danys i perjudicis provocats per empreses, entitats o per la per culpa o negligència. Conflictes amb la pròpia asseguradora davant la negativa pagament segur robatori, danys habitatge, i objectes assegurats.

En general qualsevol accident o fet negligent del que resultin danys i perjudicis.

Sempre estem a la seva disposició, primera consulta gratis.

Primera visita gratuïta per valorar amb la víctima les circumstàncies del seu cas concret i els drets que l’assisteixen en els diferents processos que deriven d’un accident laboral.

Contacti’ns o visiteu-nos

L’única manera en què pot començar a beneficiar-se dels nostres serveis especialitzats en dret immobiliari és contactar amb nosaltres o visitar la nostra oficina a Barcelona, per a això no té més que seguir aquesta ruta o utilitzar els botons de contacte.

Contactar 934514050

Endavant, contacti sense compromís.


Contacte ahora